Kontakt – Personer2018-08-29T08:16:20+00:00

Kontaktpersoner

Ordförande:

Ulf Lindberg

Kassör:

Pia Lindström                     0723737853

Styrelseledamöter:

Gunilla Kron
Josefin Engström              josefinengstrom@hotmail.com
Anna Brixter

Dansledare:

Antonia Jacobeus
Bengt Svensson (bitr.)

Barn- och ungdomsledare:

Josefin Engström            josefinengstrom@hotmail.com

Musikledare:

Ingela Ryd

Dansinstruktör:

Antonia Jacobeus
Tilman D. Thulesius        0700097501

Klubbmästare:

Mats Högberg
Inge Lindberg (bitr.)

Revisorer:

Tilman D. Thulesius
Jan-Erik Ryd Stålhammar

Valberedning:

Ingalill Lindberg
Mats Högberg

Kommunikation:

Anna Brixter
Tilman D. Thulesius

Kontaktformulär till föreningen

Har du haft utlägg för föreningen?

Vi har en särskild blankett som vi vill att du fyller i och skickar in med vederbörliga underlag ( kvitton o.s.v)

Ladda ner filen och fyll i  Yrkan på ersättning KFG-ver2